verksamhetsbeskrivning                                                                              2 juli 2018

Föreningen No2Drugs Fit4Life Parkour - Värmdö

Vi har startat upp en systerförening till Parkour Friends Värmdö  i ny regi  som heter No2drugs Fit4Life Parkour Värmdö här på Värmdö 2 juli 2018. En bokföringsfirma sköter vår ekonomi så att vi kan fokusera på det vi är bra på, Parkour, event och skolbesök.

Vår vision är att alla barn ska få utöva vår sport Parkour först och främst men vi kommer även att ha inslag i våra träningar av andra sporter för att kunna bemästra Free - style som är en ny Parkourstil  som innehåller flera olika moment från disciplinerna  Parkour, Akrobatik, Breakdance, Trampolin, Tricking, Gymnastik, Kampsport, Klättring, och OCR träning en helt ny stil med spännande utflykter för att ständigt utvecklas.

Ett viktigt mål i föreningen är att försöka påverka barn och ungdomars tankar om droger då acceptansen att ta droger har växt sig starkare.
I dagsläge behövs något radikalt göras för att hindra utvecklingen därför har vi Parkour coacher på eget initiativ tagit statementet att säga No2DrugsFit4Life
efter att ha upplevt 11-12 åringar som rökt drogen Marijuana i skogen på skoltid. Personal på en ungdomsgård vittnar om att ungdomarna pratar öppet om användandet framför dem som om de pratade om att tugga tuggummi.

Då behövs något radikalt göras så därför bad jag mina atletiska vänner de flesta är Parkour Coacher att ta statementet att säga Nej till droger och istället träna för livet. Samtliga ledamöter har även tagit ett statement  No2drugsFit4Life och om det är några som kan inspirera ungdomarna med Idoldyrkan så är det nutiden stjärnor , Parkour coacher.
Vem vill inte röra sig som en superhjälte ;)  Läs mer på www.no2drugsfit4Life.com

Vi riktar oss även till barn och ungdomar med speciella behov och inte bara toppen som är vanligt förekommande inom gymnastiken.
Alla förtjänar att träna mer än en gång i veckan vare sig de tävlar eller inte. Vi vill göra bredden starka för framtiden från tå till topp om de så önskar.

Elitsatsning i ung ålder spricker oftast enligt föreläsaren Johan Fallby som är Idrottspsykolog. Han föreläste på Värmdö kommuns inspirationsdag med projektet “Idrottsresan” som inspirerar oss att starta denna förening då denna fråga är oerhört viktig för folkhälsan.
Tillsammans är vi starka!
       
                        
Ingela Lantz  
Ordförande
N02DrugsFit4Life


Namnet Föreningen  NO2DRUGS FIT4LIFE - VÄRMDÖ har vi valt för att vi medlemmar tillsammans ska skapa en plats där alla kan vara sig själva och bli starka för livet utan press som tävlingar kan ge. Medlemmar ska få uppleva glädje, gemenskap, ny upplevelser då klasserna ständigt utvecklas med nya moment och inslag från olika sporter. Integration vill vi jobba extra mycket med och ALLA likas värde samt att våra utövare får vänner med olika bakgrunder som tillsammans kan lära av varandra och lättare skapa mer förståelse och bli starka tillsammans.

Vi vill gärna gästa skolor med prova på Parkour och prata om vikten av att inte ta droger och i stället välja sunda val.
Vi vill medverka på barn och ungdomsevent inom EU
Visionen är att No2drugs fit4life ska nå ut till flera sporter så vi tillsammans kan påverka barn och ungdomar till att träna i stället för att ta droger och få ett livslångt hälsosamt leverne.
Vi har nolltolerans av droger och alkohol i föreningen.

Visonen är att se till att Alla oavsett ekonomiska förutsättningar får tillgång till klasserna genom att söka bidrag, sponsorer och samarbetspartners.
Till detta tillkommer olika träningsaktiviteter för att träna styrka och mental fokus.

Målsättningen är inte att uppnå tävlingsresultat utan att möjliggöra att var och en finner glädje och passion i sin träning och genom det skapa förutsättningarna för ett livslångt tränande. Vi ska genom idrotten hjälpa varandra till en så bra upplevelse som möjligt där vänskap, kamratskap och engagemang lovordas.
Det ska heller inte finnas några måsten eller utöva påtryckningar på prestation ingen behöver utföra något utövaren inte vill eller känner obehag för. Ett starkt mål i föreningen är att stärka utövarens empowerment för att kunna påverka sin egen livssituation och Kasam
Föreningen är till för att skapa glädje och utmaningar genom fysisk aktivitet inomhus såväl utomhus och stärka individens kroppsliga och psykiska hälsa för ett livslångt välmående. Målsättningen är inte att uppnå tävlingsresultat utan att möjliggöra att var och en finner glädje och passion i sin träning och genom det skapa förutsättningar för ett livslångt tränande.


Föreningen ska vara en inspirationskälla till idrotterna och ta vara på medlemmarnas egna idéer, förslag och synpunkter. Föreningen har inte som mål att ställa upp i olika tävlingar med de aktiva utövarna då detta skapar onödig stress och kan påverka negativt på glädjen till sporten. Självklart får de som vill tävla och träna flera dagar i veckan för att nå sina mål.
Om våra utövare önskar att tävla så ska det givetvis får göra det men att tävlingarna ska väljas noggrant så att det inte blir toppstyrt utan att ALLA i så fall ska få möjligheten att tävla. Vi ska genom idrotten hjälpa varandra till en så bra upplevelse som möjligt där vänskap, kamratskap och engagemang lovordas.

Det är viktigt att alla medlemmar ska kunna få utöva sin idrott utifrån sina egna förutsättningar och där deltagarskap och gemenskap är en viktig del i verksamhetens mål med att skapa glädjefull idrott.

Föreningen verkar för att respektera allas lika värde oavsett kön eller sexualitet och har mixgrupper istället för att dela in grupper i kön. Det är viktigt att alla medlemmar ska kunna få utöva sin idrott utifrån sina egna förutsättningar och där deltagarskap och gemenskap är en viktig del i verksamhetens mål med att skapa glädjefull idrott.

Vi arbetar med normmedvetenhet och jämställdhet - Alla likas värde
#No2drugsfit4life.com

 
5133-714-10-8725