parkour-termer

Här har vi skrivit ihop en liten wiki över Parkourens terminologi och förklaringar hur passagerna utförs. EftersomParkouren har  sitt ursprung från Frankrike så är många termer på franska men de flesta har en engels översättning.  Däremot är det populärt att använda de franska termerna för att visa sin uppskattning till grunderna av sporten David Belle och Sébastien Foucan.

a

Arm jump (Fr. Saut De Bras [Sau - d - bra]) 
Kallas även Cat Jump: Ett hopp till ett större hinder som exempelvis en vägg där utövaren landar med händerna på ovanpå hindret och fötterna dämpandes mot hindret i hängande position.

C

Cat passage (Fr. Saut De Chat [Sau - d - sha]) 
En vault med många namn, kallas även Monkey eller Kong. En vault där kroppen passerar över ett hinder med benen mellan armarna. Av samtliga vaults är detta är en av de mest mångsidiga då det finns stor nytta och användbarhet med denna. Den är utmärkt för att hoppa över långa och höga hinder och klara av att ta sig över långa avstånd.

D

Dash vault
En vault där man hoppar över hindret med benen först (utsträckta) och sätter ner händerna så snart benen passerat för att ge extra push för överkroppen att passera över hindret genom att skjuta ifrån sig.

David Belle 
David Belle är huvudfiguren bakom utvecklandet av parkour och en av de mest kända utövarna. Belle började utöva och utveckla parkour när han var 15 år.

Demi-tour [D - mi - tour] (fr)
Se turn vault

Distance jump (Fr. Saut De Detente [Sau - d - de - tant]) 
Distanshopp: Alla hopp där man hoppar mellan två avsatser över en höjd.

F

Franchissement [Fran – shiss – ma] (fr)
Se underbar

Freerunning
En annan term som används för parkour och L'art du deplacement. Uppfanns av Sebastien Foucan och syftar på Foucans fokus på den friheten som Parkour innefattar. För många skiljer sig inte Freerunning från Parkour eller L'art du deplacement, men Freerunning innehåller volter och mer estetiska rörelser som är en avvikelse från Parkours princip om användbarhet och nytta av rörelserna. Den grundläggande idén med Parkour är att bara ta sig över hinder på så snabbt sätt som möjligt och inte försöka uppnå perfektion i rörelser.

G

Gap jump (Fr. Saut De Detente [Sau - d - de - tant]) 
Distanshopp: Alla hopp där man hoppar mellan två avsatser över en höjd.

K

Kash
Kash vault är en blandling av två vaulter som det låter.  Den börjar som en kong med avslutas som en dash - en kash.

Kong
En vault med många namn, kallas även Cat passage (inte att förväxla med cat jump) eller Monkey. Cat jump är den ursprungliga benämningen som kommer från franska termen Saut De Chat [Sau - d - sha]). En vault där kroppen passerar över ett hinder med benen mellan armarna. Av samtliga vaults är detta är en av de mest mångsidiga då det finns stor nytta och användbarhet med denna. Den är utmärkt för att hoppa över långa och höga hinder och klara av att ta sig över långa avstånd.

L

Lache [La - she] (fr)
Se swing

Lazy vault
En vault där man närmar sig hindret snett, sätter i en hand som stöd på hindret och hoppar över hindret med benen först och när benen passerat stödjer man slutligen sig på den andra fria handen på hindret för att återfå balans.

L'art Du Deplacement
Direktöverstt, konsten att förflytta sig med rörelse framåt. Detta är originaltermen och användes av David Belle och hans kamrater i Lisses, Frankrike innan termen Parkour uppfanns. Utförandet är i huvudsak samma som i Parkour men filosofin handlar mer om att utveckla styrka, mod och förmåga av människan där nyttan och estetiska rörelser.

M

Monkey  
En vault med många namn, kallas även Cat passage (inte att förväxla med cat jump) eller Kong. Cat jump är den ursprungliga benämningen som kommer från franska termen Saut De Chat [Sau - d - sha]). En vault där kroppen passerar över ett hinder med benen mellan armarna. Av samtliga vaults är detta är en av de mest mångsidiga då det finns stor nytta och användbarhet med denna. Den är utmärkt för att hoppa över långa och höga hinder och klara av att ta sig över långa avstånd.

P

Pop vault
Pop vault är en vault för att ta sig över exempelvis en högre mur som man inte kan passera med en kong direkt.  Utan här tar man hjälp av foten som först placeras på hindret/muren för att i ett mindre upphopp (pop) komma upp i höjd för att från det utgångsläget kunna utföra en annan vault som en Kong eller Dash.

Parkour [Par - kour]
Parkour härstammar från det franska ordet "Parcours" som betyder resa, rutt eller väg. Enligt David Belle är Parkour konsten att röra sig genom sin miljö så snabbt och effektivt som möjligt med enbart kroppen. Mer allmänt kan det definieras som en disciplin att utveckla den fysiska och mentala kapaciteten av människan för att övervinna olika hinder. I praktiken är Parkour densamma som L'Art du déplacement, den grundläggande idén med Parkour att bara ta sig över hinder på så snabbt sätt som möjligt och inte försöka uppnå perfektion i rörelser.

Passement [Pas - man]) (fr)
Se vault

Passe muraille [Pas -  mur - i] (fr)
Se wallrun

Press
Alla hopp som omfattar användningen av benen för att landa efter ett hinder.

Precision jump (Fr. Saut De Precision [Sau - d - pre - si - zeeon])
Precisionshopp. Ett hopp där en utövare landar på en exakt yta som en stång eller avsats. Det är en standardteknik för själva hoppet genom ett frog leap (jämfota) där man swingar armarna framåt för att skapa ett större momentum eller drivkraft framåt i hoppet och komma längre.

R

Reverse 
En omvänd vault. Man sätter händerna bakom kroppen och genomför en 360 över ett hinder. Inte svårare än så.

Roll (Fr. Roulade [Rou - lard])
En roll skiljer sig mycket från en kullebytta då kroppen rullas över marken med axeln först och slutar vid den motsatta höften. Hur man placerar armen kan skilja sig från person till person och skola till skola. Men huvudsyftet är att skydda huvudet och att ryggraden ska skära diagonalt över marken man rullar så att om man skulle rulla över en sten eller ojämn yta minimerar en eventuell skada på ryggraden. En rak kullebytta exponerar ryggraden direkt och under hela rörelsen medan en roll enbart gör det vid ett mycket kort skede under rörelsen. Rollen gör så att utövaren inte slår i med huvudet i marken utan tar den stora stöten mot marken med axeln.

Roulade [Rou - lard] (fr)
En roll (se roll)

S

Saut De Detente (fr)
Distance Jump. Distanshopp: Alla hopp där man hoppar mellan två avsatser över en höjd.

Sébastien Foucan
Född 24 maj 1974 och är grundaren av sporten Free running. Han är även en av grundarna av sporten Parkour.

Singel handed vault
Enhands-vault. Passagen genomförs genom att en hand placeras på hindret och benen kommer över hindret på sidan. Detta är en mycket enkel vault och används ofta för att låta nybörjare prova på passager innan man börjar med mer avancerade vaults. Nästa steg blir att göra en Lazy Vault. 

Speed vault
En variant av enhands-vault, men som namnet antyder är det hastigheten i vaulten som är avgörande. Den kan liknas vid ett häckhopp men att kroppen lutar åt sidan och handen stöder sig mot hindret när man passerar det.

Swing (Fr. Lache [La - she])
När man håller i ett räck och swingar sig över från ett räck till ett annat eller över ett hinder. I så många andra övningar är det i swingen viktigt att ha med sig hela kroppen så man ska försöka skapa forma kroppen som C när man färdas framåt och ett D (eller båge) när man färdas bakåt. När man når högsta punkten så släpper man händerna och lyfter fram bröstet och höften och sparkar sedan bakat som en extra kick och skapar en S-form.

T

Tic Tac
En teknik där man trycker ifrån med foten från ett hinder för att få höjd och byta riktning i sitt hopp för att komma över ett annat hinder. Nästan som en zick zack-rörelse.

Traceur (Fr. Traceur [Tra - Seur])
En manlig utövare av parkour kallas traceur, och en kvinnlig utövare av parkour kallas traceuse. Ibland används termen traceur för att benämna både kvinnliga och manliga parkourutövare. Namnet traceur kommer ursprungligen från en grupp parkourutövare som kallade sig Yamakasi, eller ’’Traceurs’’. Gruppen bestod av David Belle, Sébastien Foucan och Stephane Vigroux. Traceur betyder ungefär ’’att spåra’’ eller, ’’att spåra en väg’

Tricking #ffcc66
I allmänhet någon form av akrobatiska stunts. Tricking är akrobatiska inslag av olika kampsporter, framförallt Wu Shu, Tae Kwon Do, och Capoiera och dessa kombineras med gymnastik och break-dans.

Turn vault (Fr. Demi-tour [D - mi - tour])
En passage när man hoppar över ett hinder som en mur där man vill kunna hänga i cat-position eller säkra sig när man väl kommit över, det kan exempelvis vara en hög höjd på andra sidan. Här är utmaningen att göra ett omvänt grepp där vänsterhanden greppar stången eller muren med handflaten åt riktningen framåt medan högerhanden kan vara mer flexibel hur man greppar med den. Bägge tummarna kommer då att peka åt vänster (om man är högerhänt) Vänsterhanden håller man sedan fast i samma position för när man hoppar över muren och rotera kroppen så kommer greppet att följa med hela rotationen tills att man kommit över muren.  På andra sidan hamnar man i ett läge redo att hänga i cat-position eller förflytta sig i annan riktning. 

Two handed vault
Tvåhandsvault. Passagen genomförs genom att två händer placeras på hindret och benen kommer över hindret på sidan. Detta är en mycket enkel vault och används ofta för att låta nybörjare prova på passager innan man börjar med mer avancerade vaults.

U

Underbar (Fr. Franchissement [Fran – shiss – ma])
En passage med hjälp av ett räck eller stång, där man hoppar genom en smal öppning med fötterna och benen först och greppar sedan ett räck högst upp för att trycka igenom överkroppen med en swing. Som nybörjare kan man börja med att först greppa händerna på stången för att sedan med hjälp av armstyrka ta sig igenom med benen och kroppen.

Underbar sprial/underbar 180/360
En passage med hjälp av ett räck eller stång. Här kan man antingen hoppa mot en stång med korsade händer så att ena handen greppar framsidan av stången och den andra handen baksidan av den. På så sätt skapas en rotation så att man genomför en 180. Kan nyttjas bra när man ska landa på en avsats efter ett räckmoment eller helt enkelt vill byta riktning. Vill man göra det något snyggare kan man enkelt göra ett etra tryck mot stången med händerna just innan landning så utför man en 360.

Underbar window
En underbar-passage genom en mycket smal öppning som inleds med ett distanshopp för att sedan ta sig igenom med först fötter och ben för att sist stödja sig genom att greppa en stång eller räck ovanför. 

V

Vault (Fr. Passement [Pas - man])
På engelska "pass over an obstacle" och innefattar alla hopp som omfattar användningen av armarna för att komma över ett hinder.

W

Wall run (Fr. passe muraille [Pas -  mur - i])
Tekniken innebär att man springer mot en vägg och sedan omvandlar farten till ett hopp genom att placera ena foten mot väggen och med den genomföra ett frånskjutande vertikalt hopp för att sedan greppa kanten eller avsatsen på väggen med händerna för att sedan dra sig upp på eller över hindret. Oftast tar man ett steg på väggen som övergår till ett hopp men somliga tar två steg, främst för förbättrad balans.

#

3run / freerun
En term som används av Team Evolution för att beskriva kombinationen av Parkour, akrobatik, och Wu Shu att de utövar.


Källor:
http://www.parkourtrain.net/parkour-terminology
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parkour
http://parkourpedia.com/terminology
https://sv.wikipedia.org

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

5133-714-10-8725