säkerheten är minst lika viktig som glädjen!

Vi lär barnen grunderna i Parkour/Freerunning att träna med kompisarna i parker utan tränare rekommenderar vi inte utan lär gärna barnen grunderna som behövs för att utöva sporten säkert.  Vi lär ut grunderna i hallen för att senare gå ut och testa dem i IRL. Utövarna vill oftast lära sig sporten fortare än vad kroppen tillåter men med rätt träningsupplägg och att stegvis öka svårighetsgraden så kan alla utföra Parkour på ett säkert sätt.

 Minst en oftast två tränare innehar Gymnastikförbundetets licens i Parkour - Freerunning  på klasserna samt  även  har deras basutbildning  samt trampettlicens på klasserna för att maxa säkerheten.

 Om  olyckan ändå skulle vara framme så vill vi att alla utövare i föreningen ska vara ordentligt försäkrade.  Vi nytecknar försäkring i samband med medlemskapet och det är Gymnastikförbundets Bas- och Träningsförsäkring som ingår i träningsavgiften som kostar 149 kr och inte är en "mini försäkring" som  är begränsad  och vanlig att många  gymnastikföreningar använder .


mer om försäkringen

Vi vet att det personliga olycksfallsförsäkringen som många har ofta är dåligt om man skadar sig i samband med Parkour eller gymnastik, därför har vi tecknat Gymnastikförbundets Basförsäkring och Träningsförsäkring och som ingår i terminsavgiften som ni betalar till Parkour Friends.

Basförsäkringen
Försäkringen innehåller:
 • ersättning efter en olycksfallsskada för läkarbesök och tandvård, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
• ersättning efter en olycksfallsskada mer information på
Gymnastikförbundet

Träningslicens Försäkringen
De Parkourutövare som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) samt överslag och kullerbytta på trampett behöver en särskild försäkring som också ingår i terminsavgiften. 

När gäller försäkringen?
Under deltagande i en av förening eller förbundet anordnad aktivitet samt under resor till och från dessa aktiviteter.

Var gäller försäkringen?
Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen. Då aktiviteten sker på annan ort än hemorten gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

5133-714-10-8725