VISION, VÄRDEORD & MÅL

Vår vision

Vår vision är att alla barn med eller utan ekonomiska förutsättningar ska kunna utföra vår sport och på så sätt få ett livslångt träningsintresse, bygga upp en stark smidig kropp och ett glatt sinne.

Enligt forskning är det  bevisat att barn som utövar en organiserad sport klararar sig bättre i uppväxten trots dåliga förhållande i hemmet därför är vår vision denna.  

Våra värdeord

#euforia #säkerhet #likavärde #vänskap #acceptans #nejtilltoppning #frihet #styrka #flow #mixgrupper #akrobatik #parkourfys #freerunning#freestyle#back2roots#no2drugsfit4life

Våra mål

Föreningens namn No2drugs Fit4Life har vi valt för att föreningen vill att medlemmar ska se till att behandla varandra med god vänskap så att alla känner sig som bra vänner och kompisar. Medlemmar ska både känna glädje att utöva sin idrott men även att få träffa bra kompisar.

Alla ska kunna utöva Parkour i vår föreningen oavsett ekonomiska förutsättningar. Så snart vår förening har tillräckligt stark ekonomi kommer vi erbjuda olika möjligheter till detta. 

Föreningen är till för att skapa glädje och utmaningar genom fysisk aktivitet inomhus såväl utomhus och stärka individens kroppsliga och psykiska hälsa för ett livslångt välmående. Målsättningen är inte att uppnå tävlingsresultat utan att möjliggöra att var och en finner glädje och passion i sin träning och genom det skapa förutsättningar för ett livslångt tränande. Vi ska genom idrotten hjälpa varandra till en så bra upplevelse som möjligt där vänskap, kamratskap och engagemang lovordas. Det ska heller inte finnas några måsten eller utövas påtryckningar på prestation, ingen behöver utföra något man inte vill eller känner obehag för.

Det är viktigt att alla medlemmar ska kunna få utöva sin idrott utifrån sina egna förutsättningar och där deltagarskap och gemenskap är en viktig del i verksamhetens mål med att skapa glädjefull idrott. 

Föreningen har inte som mål att ställa upp i olika tävlingar med de aktiva utövarna då detta skapar onödig stress och kan påverka negativt på glädjen till sporten. 


Föreningen kommer arbeta med sociala aspekter i samhället där ett av föreningens mål är att hjälpa utsatta barn som behöver extra hjälp för att finna glädje och stöd i vardagen genom idrott, detta gäller även att jobba för integration av barn och ungdomar. Föreningen verkar för att respektera allas lika värde oavsett kön, etnicitet eller sexualitet och har mixgrupper istället för att dela in grupper i kön.

Föreningen ska verka för att öka tollerans och jämlikhet mellan människor och jobba för att minska mobbing, rasism och alla sorters av utanförskap. Vi vill att föreningens förhållningssätt ska forma en grund hos medlemmarna där alla ska känna sig respekterade och våga vara den man är och att denna värdegrund sedan ska förmedlas och utövas även utanför idrotten för att skapa ett mer jämlikt samhälle. 

Vi fick idén till föreningen då vårt barn redan som sexåring fick uppleva utanförskap i en gymnastikföreing och inte fick fortsätta träna i killgruppen med sin bror och bästa kompisar för att han är född flicka utan placerades i en flickgrupp trots att föreningen mycket väl kände till vem han var samt att han ville bli uppfattad som en pojke. Därför tycker vi att det är extra viktigt att det ska finnas en plats för alla och vi hoppas att ni vill dela den platsen med oss även nu när vi tar ett steg til för att påverka barn och ungdomar till ett mer hälsosamt levende.

Ingela Lantz 
Ordförande 
N02drugs Fit4Life

 

5133-714-10-8725